Oświadczenie sprawcy    |   Ubezpieczenia    |   Likwidacja szkód OC/AC    |    Pojazdy zastępcze     

Zadzwoń: 888-022-046

Zadzwoń: +48 888 022 046
Pobierz Oświadczenie Sprawcy
 

Polityka prywatności

Każdego dnia dbamy o to, aby korzystanie z naszych usług naszego serwisu www.gembaauto.pl („Serwis”) było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu przekazujemy Ci ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są przekazane nam dane oraz dane zbierane podczas Twojej aktywności w naszym Serwisie.


Wiemy, jak ważne są prywatność i bezpieczeństwo, w tym zwłaszcza prywatność i bezpieczeństwo dzieci. W Polityce Prywatności, którą Ci przekazujemy, wyjaśniamy, jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy, abyś mógł być pewien, że są u nas bezpieczne.

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my, czyli P.H.U. Michał Gemba (GEMBA Auto) z siedzibą w Ogorzelinach, ul. Sławęcińska 15A, 89-665 Ogorzeliny, wpisana do rejestru przedsiębiorców, REGON: 771484624, NIP: 555-186-17-98.


Które dane osobowe przetwarzamy?

Są to dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu, adres email, NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).


W jakim celu są nam potrzebne Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie będziemy je przetwarzać?

Twoje dane są nam potrzebne:


Czy będziemy ujawniać Twoje dane osobowe?

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres 7 lat po zakończeniu tejże umowy.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez okres, w jakim mógłbyś wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.

W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 7 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.

Jakie prawa Ci przysługują?

Posiadasz prawo do:

 


Aby skorzystać z przysługujących Ci uprawnień, jak również uzyskać więcej wyjaśnień możesz się z nami skontaktować na adres: 
szkody@gembaauto.pl lub korespondencyjnie na nasz adres:


P.H.U. Michał Gemba, ul. Sławęcińska 15A, 89-665 Ogorzeliny.


Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?

Wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych do naszych działań marketingowych jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będziesz otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych.


Jeśli masz jakieś pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych…

Przykładamy wielką wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Z tych m.in. względów w naszej firmie wyznaczyliśmy specjalistę ds. ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich kwestiach dotyczących Twoich danych osobowych na adres e-mail: szkody@gembaauto.pl

Każdego dnia dbamy o to, aby korzystanie z naszych usług było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne.

Wiemy, jak ważne są prywatność i bezpieczeństwo. W Polityce Prywatności, którą Ci przekazujemy, wyjaśniamy, jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy, abyś mógł być pewien, że są u nas bezpieczne.